aanmelden voor nieuwsbrief

Project Handen Wassen
Voorlichting en instructie over het belang van handen wassen in het kader van Covid-19
Versnelde aanleg drie waterputten
Versnelde aanleg van drie waterputten om de verspreiding van Covid-19 te beperken
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation.
Één kliniek, twee scholen en drie dorpen
Watervoorziening voor één kliniek, twee scholen en drie dorpen in Mashonaland
Maraposa Village (cluster van 4)
Waterput (met pomp) voor Maraposa Village, een cluster van 4 dorpjes
Mathonisa Basisschool
Kleine zonne-installatie voor ICT-onderwijs en avondschool volwassenen.
Dundubala basisschool
Kleine zonne-installatie voor ICT-onderwijs en avondschool volwassenen.
Zamanyoni School
Voor Zamanyoni School en Village zijn twee ‘positive sites’ voor water gevonden. Daarnaast is er behoefte aan elektriciteit.

afgeronde projecten

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door
de Belastingdienst erkend als ANBI