mpilo foundation is opgericht in 2018, met als doelstelling dorpen en scholen in zimbabwe te voorzien van schoon water en elektriciteit. omstandigheden zijn vaak schrijnend en vanuit betrokkenheid met de bevolking willen we daar graag verandering en verbetering in brengen.

Oprichter Albert Nijland en zijn vrouw Ellen hebben van 1984 tot 1987 in Zimbabwe gewoond en gewerkt. Albert was daar tropenarts in het Mpilo ziekenhuis in Bulawayo, de grootste stad in het district Matabeleland. De verbondenheid met Zimbabwe is altijd gebleven.

Mpilo Foundation werkt vanuit betrokkenheid en persoonlijk contact. In de afgelopen jaren zijn contacten ontstaan met de bevolking en dorps- en schoolhoofden van diverse dorpen en scholen, dat door jaarlijkse bezoeken wordt onderhouden en uitgebreid. Deze bezoeken en contacten zorgen ervoor dat we een goed beeld krijgen van de situatie. Onmisbaar is ook de samenwerking met de vaste contactpersonen in Zimbabwe. Voor het inventariseren en voorbereiden van projecten zijn zij van grote waarde.

Naast persoonlijk contact vindt Mpilo Foundation het belangrijk dat projecten duurzaam en waardevol zijn. Dat betekent dat vooraf een inschatting wordt gemaakt van het effect dat een waterput of zonne-installatie zal hebben op de gemeenschap. Het is belangrijk dat dorpelingen na afronding van het project verantwoordelijk worden voor de faciliteiten. Daarom wordt aan de dorpelingen gevraagd een kleine bijdrage te leveren en wordt er een watercommissie aangesteld om te zorgen voor zorg en onderhoud.

Inmiddels zijn al meer dan 50.000 mensen geholpen door stroom- of watervoorzieningen. Mpilo Foundation blijft zich inzetten voor de bevolking van Zimbabwe.

Matabeleland (oranje) met Bulawayo (blauwe stip)

bestuur & medewerkers

bestuur & medewerkers

mpilo foundation

Albert Nijland, MD PhD, voorzitter

Albert Nijland werkte van 1984 tot 1987 als tropenarts in het Mpilo ziekenhuis in Bulawayo, Zimbabwe. In 1991 was hij als Registrar/Lecturer verbonden aan de Medical University of Southern Africa (MEDUNSA), nabij Pretoria, Zuid-Afrika. Als vrijwilliger is hij altijd verbonden gebleven met Afrika.

Jaco van den Hoek, MD, secretaris
Jaco van den Hoek is sinds 2001 als kinderarts verbonden aan het Saxenburgh Medisch Centrum. Hij heeft oog voor het schrille contrast tussen de ongekende luxe en welvaart in Nederland en de situatie op veel andere plekken in de wereld, waaronder Zimbabwe.
Berto Broeksema, penningmeester
Berto Broeksema is vanaf 1992 werkzaam als manager in de zorgsector. Hij is getroffen door het verschil tussen het zorgstelsel in Nederland en de situatie in Zimbabwe, die ronduit erbarmelijk te noemen is. Het belang van tijd en energie steken in verbetering van de omstandigheden aldaar is evident.

Jossy van den Boogaard, General board member

Jossy werkte tussen 2006 en 2014 als arts en onderzoeker in vershillende Afrikaanse landen. De grote invloed van armoede op de kansen die een mens krijgt om zich te ontplooien in het leven heeft haar altijd enorm aangegrepen. De kernwaarde van de Mpilo Foundation past hier goed bij: toegang tot water en elektriciteit doet leven en leren!

Joel Kasunungure, Country Representative

Joel Kasunungure streeft ernaar onderontwikkelde dorpen door te helpen met basisbehoeften zoals water en elektriciteit. Hij bestuurslid van de iMpilo Zimbabwe Trust.

Gift Sanyamahwe, projectmanager
Gift Sanyamahwe is een ondernemer in varkensfokkerij en akkerbouw. Hij heeft in Umguza gewerkt met Inspire Women Men and Children.

Charity Ngwenya nee Gumbi

Charity Ngwenya geboren Gumbi is zeer gemotiveerd als het gaat om het helpen van mensen. Ze heeft ontwikkelingsstudies gestudeerd en werkt graag met mensen in nood.

Angel Dube

Angel Dube houdt zich bezig met informatiemanagement en gemeenschapsontwikkeling. Ze zet zich in voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Ellen Nijland-Demmer
Ellen Nijland woonde met Albert in Zimbabwe en stond aan de wieg van Mpilo Foundation. Haar contacten met lokale vrouwen in Zimbabwe zijn zeer waardevol.
Laban Thimo
Laban Thimo houdt zich bezig hernieuwbare energie en is momenteel PhD-kandidaat aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology.
Ivona Birlad, Coach I-DO team
Ivona Birlad is studente aan de Rotterdam School of Management. Ze begeleidt een team I-DO studenten en houdt zich bezig met social media.
Thulani Gumbo, Matabeleland representative
Thulani Gumbo is geboren in een afgelegen dorpje in Lupane en volgede zijn lagere school in Sibangani. Inmiddels werkt hij als zelfstandige in Victoria Falls.
Wouter Nanninga, vormgever

Wouter Nanninga is de vormgever van Mpilo Foundation en verantwoordelijk voor het ‘gezicht’, zoals het logo en de website.

Muke Chitiga
Muke Chitiga is geboren in Zimbabwe en woont in Nederland. Hij is ervaren in hydrologie en -management en wil graag levens veranderen door technologie.
Kudakwashe Mwamuka

Kudakwashe Mwamuka heeft een achtergrond in Politieke Wetenschappen en bezit een Master International Affairs. Hij streeft naar positieve verandering, geïnspireerd door de blijdschap van mensen.

Edit Template

I DO: STUDENTEN BETREKKEN BIJ DE STICHTING​

samenwerking met internationale studenten

Met het I DO-programma koppelt de Rotterdam School of Management (onderdeel van Erasmus Universiteit) elk academiejaar een aantal studenten International Business Administration aan een stichting zonder winstoogmerk (NGO) die globaal opereert.

De onderwerpen waar de studenten zich mee bezig houden zijn ondere andere: 

  • Brand Awareness & Social Media
  • Fondsenwerving
  • Interne structuur van Mpilo Foundation
  • Uitvoering van projecten door Mpilo Foundation

De studenten denken mee met het bestuur, en voeren waar mogelijk zelf taken uit. Naast Mpilo Foundation doen er nog vijf andere stichtingen mee aan het programma. 

studenten 2021/2022

Flore Frenay
Axel Hoffmann
Carlota Martinez-Avial
Joaquin Martinez-Sosa
Carmen Pinho
Ivona Birlad (coach)

studenten 2020/2021

Ivona Birlad
Malena Ullrich
Gehna Khurana
Francisco Zumbado
Alexander Rasche

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template