Zimbabwe

In Zimbabwe is gebrek aan schoon water en elektriciteit. Vrouwen en kinderen moeten kilometers lopen om (schoon) water te krijgen en het elektriciteitsnet is afwezig of onbetrouwbaar. We helpen scholen, kindertehuizen en afgelegen dorpen bij het realiseren van schoon water en elektriciteit met behulp van zonne-energie.

Anbi

Mpilo Foundation is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de Belastingdienst. Deze status geeft onder voorwaarden een aantal belastingvoordelen bij donaties en giften. Voor meer informatie, zie www.belastingdienst.nl/anbi

Doneren

Stichting Mpilo Foundation kan alle bijdragen goed gebruiken. Via onderstaande knop kunt u lezen hoe u kunt helpen.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Rehabilitatie van 14 waterputten
Pilot: 6 waterputten
Murimbika Village
Albert Nijland, MD PhD, voorzitter

Van 1984-1987 werkte Albert Nijland als tropenarts in het Mpilo ziekenhuis in Bulawayo, Zimbabwe. In 1991 was Albert als ‘Registrar-Lecturer’ verbonden aan de Medical University of Southern Africa (MEDUNSA), nabij Pretoria, Zuid-Afrika. Als vrijwilliger is hij altijd verbonden gebleven met Afrika.

In 2018 heeft Albert, met actieve betrokkenheid van Jaco van den Hoek en Berto Broeksema, de Stichting Mpilo Foundation opgericht, met als doel om specifiek in Zimbabwe de rurale
bevolking ondersteuning te bieden op het gebied van water en energie.

Jaco van den Hoek, MD, secretaris

Jaco van den Hoek is sinds 2001 als kinderarts verbonden aan het Saxenburgh Medisch Centrum. In Nederland kennen wij ongekende luxe en welvaart welke in schril contrast staat met de situatie op veel andere plekken in de wereld, waaronder Zimbabwe. Wij mogen en kunnen onze ogen daarvoor niet sluiten en dat is de drijfveer voor mij om mij in te spannen voor de Mpilo Foundation.

Berto Broeksema, penningmeester

Berto Broeksema is vanaf 1992 werkzaam als manager in de zorgsector. Ondanks dat we in Nederland vaak mopperen op het zorgstelsel vind ik dat we het erg goed hebben in dit land. De situatie in Zimbabwe daarentegen is ronduit erbarmelijk te noemen. Ik zie het als vanzelfsprekend dat ik tijd en energie steek in een land als Zimbabwe, naast mijn reguliere werk. Water en energie organiseren in de armste gebieden. Basics waar wij nauwelijks over nadenken. Maar een waterput maakt daar een wereld van verschil!

Gift Sanyamahwe, projectmanager in Zimbabwe

Gift Sanyamahwe is een 25-jarige gemotiveerde ondernemer die zich bezighoudt met varkensfokkerij en akkerbouw, hij heeft ook gewerkt met Inspire Women Men and Children trust voor verschillende ontwikkelings-projecten en trainingen met plattelandsgemeenschappen in het Umguza District. Hij is ook een familieman, getrouwd met Sandile Sibanda met een zoontje, Zayne Athandwe, die 5 maanden oud is.

Belinda Malandu, WASH officer

Belinda Malandu is een technicus met een bewezen geschiedenis van werken in de WASH-industrie. Ze is een techniek professional met een kwalificatie in Water and Waste Management gericht op Water Sanitation and Hygiene van The Institute of Water and Sanitation Development.

Van 2018-2020 werkte Belinda als District Water Technician voor het District Development Fund (DDF), dat verschillende WASH-projecten implementeerde en zorgde voor veilige watervoorziening voor de plattelandsgemeenschap in het Bubi-district.

Angel Dube

Angel Dube is een 28-jarige dame met een bachelorsdiploma in bibliotheek- en informatiewetenschappen en een masterdiploma in ontwikkelingsstudies. Als professional op het gebied van informatiemanagement en gemeenschapsontwikkeling is ze een meelevend persoon die ernaar streeft de minderbedeelde en kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. Ze heeft ook een persoonlijke interesse in elk type landbouwactiviteiten.

Ellen Nijland-Demmer, vrijwilliger

Van 1984-1987 heeft Ellen samen met Albert in Zimbabwe gewoond en later in Zuid-Afrika. Na 25 jaar samenwerken met Albert in de huisartspraktijk in Hardenberg, mede aan de wieg gestaan van Mpilo Foundation.

Als enthousiaste vrijwilligster alle ontwikkelingen meegemaakt, evenals alle reizen naar Zimbabwe, samen met Albert. Het contact met de lokale, Zimbabwaanse vrouwen leverde veel informatie voor het beleid van Mpilo Foundation. ‘Empower a woman with water and she can change her world’.

Laban Thimo

Laban Thimo is een Keniaan die gepassioneerd is over het gebruik van hernieuwbare energie voor de gemeenschappen die nog niet aangesloten zijn op het nationale elektriciteitsnet. Hij heeft een masterdiploma in energietechnologie (hernieuwbare energie) en is momenteel een PhD-kandidaat en een tutorial fellow aan de Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology.

Laban Thimo heeft uitgebreide ervaring in zon-PV, thermische zonne-energie, windenergie en biomassa-energie, eerder heeft hij met succes gewerkt en adviesdiensten aangeboden in verschillende organisaties zoals: JICA/ JKUAT BRIGHT Project over rurale elektrificatie met behulp van hernieuwbare energie, UNDP-project over lage emissie en klimaatbestendig ontwikkelingsproject en Greenlink Solar. Hij heeft een vergunning als expert op het gebied van zonne-PV en thermische energie door Energy & Petroleum Regulatory Agency in Kenia.

De vier criteria

Duurzame voorzieningen

We geven geen geld, maar we ondersteunen projecten met duurzame oplossingen voor water en elektriciteit, met behulp van zonne-energie.

Kleinschalige projecten

Eerst bezoeken we een project om behoefte en noodzaak vast te stellen. We kijken ook naar de transparantie en stabiliteit van de projectorganisatie.

Lokale betrokkenheid

We werken bij voorkeur met lokale leveranciers voor de voorzieningen. We bieden ook lokale begeleiding bij de implementatie.

Jaarlijkse bezoeken

We keren elk jaar terug naar onze projecten. We bespreken de voortgang samen met de lokale organisatie. We blijven 3 tot 5 jaar betrokken.

I Do: studenten betrekken bij de stichting

samenwerking met internationale studenten

Met het I DO-programma koppelt de Rotterdam School of Management (onderdeel van Erasmus Universiteit) elk academiejaar een aantal studenten International Business Administration aan een stichting zonder winstoogmerk (NGO) die globaal opereert.

De onderwerpen waar de studenten zich mee bezig houden zijn ondere andere: 

  • Brand Awareness & Social Media
  • Fondsenwerving
  • Interne structuur van Mpilo Foundation
  • Uitvoering van projecten door Mpilo Foundation

De studenten denken mee met het bestuur, en voeren waar mogelijk zelf taken uit. Naast Mpilo Foundation doen er nog vijf andere stichtingen mee aan het programma. 

studenten 2020/2021

Documenten

Documenten die betrekking hebben op Mpilo Foundation vindt u hier.

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI