10 september, 2019

Impazz Maintain & HDM Pipelines steunen Mpilo Foundation

Tijdens de viering van het vijfjarig bestaan van Impazz Maintain op 10 september 2019 maakten Arjan Bijker, eigenaar en oprichter van Impazz Maintain, samen met zijn vriend Rudy Dijkstra van HDM Pipelines bekend dat beide bedrijven zich hebben verbonden aan Mpilo Foundation, met als doel, het financieel mogelijk te maken voor Mpilo Foundation om minimaal één waterbron per jaar te realiseren in Zimbabwe. Mpilo Foundation ervaart dit als een bijzonder mooi en groot initiatief. Honderden mensenlevens kunnen daardoor beginnen aan de weg uit de armoede.

Mpilo Foundation stand

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Project Handenwassen
Versnelde aanleg drie waterputten
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Één kliniek, twee scholen en drie dorpen
Maraposa Village (cluster van 4)

afgeronde projecten

Kidzone Kleuterschool
Hotel Village
Sibangani Village

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door
de Belastingdienst erkend als ANBI