1 oktober, 2021

CBS De Schakel voor licht en veiligheid

CBS De Schakel in Beerzerveld ondersteunt opnieuw Mpilo Foundation door geld in te zamelen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het aanschaffen van Solar Kits voor Romeo Village. Solar Kits zijn van grote waarde voor dorpelingen in buitengelegen dorpen, omdat ze licht en veiligheid brengen voor de dorpsbewoners. Mpilo Foundation is dankbaar voor de blijvende steun van CBS De Schakel.

Lees ook het bericht op de website van CBS De Schakel.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Rehabilitatie van 14 waterputten
Pilot: 6 waterputten
Murimbika Village
Elektriciteit voor zeven scholen
Schoon water voor Matabeleland

afgeronde projecten

Licht en veiligheid voor Hotel Village
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen
Twee basisscholen
Versnelde aanleg drie waterputten
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI