AFAS Foundation ondersteunt Mpilo Foundation en financiert het Sibangani project

In het district Lupane, in Matabeleland, Zimbabwe, ligt het afgelegen dorp met de naam ‘Sibangani’.
In Sibangani wonen ongeveer 180 gezinnen (ongeveer 1800 mensen). Het dorp wordt geconfronteerd met een watercrisis en heeft dringend hulp nodig. De enige bron van water momenteel is de poel met oppervlakte-water (in tegenstelling tot grondwater), die ongeveer 3 meter diep is, maar dit water is een gevaar voor de gezondheid.
Het water van deze poel is niet afgedekt, maar de dorpelingen blijven het gebruiken omdat er geen andere waterbron dichtbij is.

De school, Sibangani Primary School, heeft ruim 300 leerlingen van 4-13 jaar. Er is één waterput met handpomp, dichtbij de school, die amper voldoende water geeft voor de leerlingen. Er is geen water voor de boomgaard en de groentetuin van de school. De leerlingen kunnen ook geen onderwijs krijgen in deze toepassingen van water. De dorpelingen, op 2-3 km afstand van de school, kunnen soms hier water halen met toestemming van de school. De wet verbiedt dat vee en andere dieren water mogen gebruiken van een waterput van een school.  

De AFAS Foundation maakt nu mogelijk dat in mei 2019 geboord zal worden naar water. Het boren naar water gebeurt door een boorbedrijf uit Bulawayo. Mpilo Foundation is aanwezig bij het boren naar water. Wordt bij het boren op de plaatsen van het bodemonderzoek water gevonden (volgens de hydrogeoloog is de succeskans >90% ), dan wordt een Zimbabwe Bush Pump geïnstalleerd en moet iedere homestead (huishouden) een bedrag storten in een onderhoudspot, beheerd door het ingestelde watercomité in gezamenlijkheid met de Councilor (District-raadslid). Bij problemen wordt de Councilor ingeschakeld. Mpilo Foundation bezoekt het project jaarlijks voor een periode van 3-5 jaar.  

Voor een video-impressie van ons bezoek aan het dorp Sibangani, november 2018, kijkt u op: https://www.youtube.com/watch?v=JiuiWc1TqVY  

Over de AFAS Foundation: https://www.afas.foundation/  
Inspireert beter doen   De AFAS Foundation inspireert en doet. Het inspireert jou om beter te doen. Daar waar jij kansen ziet om het beter te doen dan nu gebeurt. Altijd met grote gevolgen. Omdat het heel veel mensen helpt. Of juist omdat het heel veel mensen inspireert om te veranderen. Herken je dit? Samen met jou realiseren we dat wat grote gevolgen heeft voor de wereld om ons heen.

Plaats een reactie