Watervoorzieningen in Hurungwe district

Schoon water voor 20 gemeenschappen in het Hurungwe district.

projectpartner

aantal belanghebbenden: 10.000
Locatie: Hurungwe District, Mashonaland

Watervoorzieningen in Hurungwe district

Met dit project wil Mpilo Foundation voor 20 gemeenschappen in het Hurungwe district in Mashonaland schoon water beschikbaar maken. De 14 pompen (sommige gedeeld) die gerehabiliteerd kunnen worden staan in Alpha Village, November Village, Papa Village, Tango Village, Kilo Village, Village 32B, Chipfuko Village, Kapare Village (ook voor Kashumba village), Echo A Village, Village 22B, Chisauka Village (ook voor Kapoko en Kawangu Village), Village 28, Village 24A en Juliet Village. Voor Huyo Secondary School, Bravo VillageĀ en Lima Village zal een nieuwe watervoorziening worden gerealiseerd.

Het kunnen beschikken over schoon drinkwater is van groot belang:

  • Voldoende en veilig drinkwater voor ca. 10.000 inwoners van de betreffende gemeenschappen;
  • Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit poelen en stroompjes;
  • Vrouwen en meisjes (doorgaans verantwoordelijk voor het halen van water) worden minder belast en houden meer tijd over voor schoolgang of het genereren van inkomen uit landbouw en veeteelt;
  • Landbouw zal betere resultaten opleveren door irrigatie, wat de voedselzekerheid ten goede komt;
  • Minder sterfte van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.

Mpilo Foundation zal aanwezig zijn bij een aanzienlijk deel van de uitvoering van dit project. Ook daarna zullen we indien mogelijk dit project blijven volgen, door middel van jaarlijkse bezoeken gedurende ten hoogste vijf jaar.

Update: resultaten

Dit project is uitgevoerd en heeft grotendeels de doelstellingen bereikt. Van de 14 boorgaten konden vijf niet worden gerehabiliteerd. Voor een daarvan is een geheel nieuw boorgat en waterpomp in de plaats gekomen. Het feit dat de overige vier in het geheel niet gerehabiliteerd konden worden werd enigszins gecompenseerd door het feit dat drie aanvullende dorpen wel  geholpen konden worden. Van Village 27B, 24B en 30A werden de boorgaten gerehabiliteerd.

De uitvoering van dit project heeft ervoor gezorgd dat ongeveer 10.000 mensen kunnen beschikken over schoon drinkwater. Het gaat om meer dan  6.000 kinderen, 2.300 volwassenen en 1.000 ouderen. De positieve gevolgen van dit project voor deze mensen zijn zeer groot.

Aanmelden nieuwsbrief

U bent nu aangemeld Er is helaas iets misgegaan

Recent nieuws

lopende projecten

Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template