Twee basisscholen

Een Bush Pump voor Whitewater Primary en een zonne-installatie voor Mkhombo Primary
aantal belanghebbenden: 600+
Locatie: Nabij Domboshaba & Mkhombo

Twee basisscholen

Een Bush Pump voor Whitewater basisschool en een zonne-installatie voor Mkhombo basisschool

Al in 2016 bezochten we Whitewater Primary School, zo’n 60 kilometer ten Zuiden van Bulawayo, voor het eerst. Naar aanleiding van een tweede bezoek eind 2018 gaf het subhoofd aan dat de huidige watervoorzieningen niet voldeden en hij verzocht Mpilo Foundation om hulp. Inmiddels heeft Mother Africa Trust, een organisatie in Bulawayo, een bodemonderzoek laten uitvoeren en laten boren op een geschikte locatie. Door gebrek aan fondsen is er echter nog geen Bush Pump geïnstalleerd. Mpilo Foundation wil graag de installatie van een pomp realiseren.

De situatie van Mkhombo Primary School kwam onder onze aandacht via Alestar Moyo. Alestar was overgeplaatst als schoolhoofd vanaf Sibangani, waar we in 2019 twee pompen konden plaatsen, naar Mkhombo. De organisatie World Vision had laten weten de school twee laptops en dertig tablets te willen doneren. Zeer welkom, alleen heeft de school geen elektriciteit. Alestar heeft Mpilo Foundation gevraagd om te helpen bij het realiseren van een zonne-installatie voor elektriciteit.

Twee scholen, één project

In juli 2020 werden wij telefonisch benaderd door een echtpaar dat een donatie wilde doen ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum. De omvang van de donatie kwam overeen met de geschatte kosten van de twee projecten samen en een eventueel verschil kon worden opgevangen door Mpilo Foundation.  We zijn erg blij met deze bijzondere donatie en deze bijzondere manier om twee scholen te kunnen helpen. Zo komt de vrijgevigheid van een echtpaar, de doortastendheid van de schoolhoofden en de inzet van drie verschillende organisaties prachtig bij elkaar.

Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template