Sibangani Village

Water voor het afgelegen dorpje Sibangani, in het district Lupane,in Matabeleland
aantal belanghebbenden: 1800
Locatie: Lupane District, Matabeleland

Sibangani Village

In het district Lupane, in Matabeleland, Zimbabwe, ligt het afgelegen dorp met de naam ‘Sibangani’. In Sibangani wonen ongeveer 180 gezinnen (ongeveer 1800 mensen). Het dorp wordt geconfronteerd met een watercrisis en heeft dringend hulp nodig.

De enige bron van water momenteel is de poel met oppervlakte-water (in tegenstelling tot grondwater), die ongeveer 3 meter diep is, maar dit water is een gevaar voor de gezondheid (zie afbeeldingen). Het water van deze poel is niet afgedekt, maar de dorpelingen blijven het gebruiken omdat er geen andere waterbron dichtbij is.

Er zijn twee toegangswegen en deze hebben aandacht nodig, want vrachtwagens kunnen het dorp niet bereiken. Voor een 20-tons vrachtwagen (met boorapparatuur) is de meest logische toegangsweg naar het dorp via de afslag in Kenmaur, langs het St. Luke’s ziekenhuis, 18 km naar het Noorden en daarna 10 km naar het Westen. Deze laatste 10 km moet aangepast worden voor de 20-tons vrachtwagen.

De school, Sibangani Primary School, heeft 351 leerlingen van 4-13 jaar. Er is één waterput met handpomp, dichtbij de school, die amper voldoende water geeft voor de leerlingen. Er is geen water voor de boomgaard en de groentetuin van de school. De leerlingen kunnen ook geen onderwijs krijgen in deze toepassingen van water. De dorpelingen, op 2 km afstand van de school, kunnen soms hier water halen met toestemming van de school. De wet verbiedt dat vee en andere dieren water mogen gebruiken van een waterput van een school.

In november 2018 zijn bodemonderzoeken naar water uitgevoerd door hydrogeoloog Mr. Richard Gumbi. Twee plaatsen zijn geïdentificeerd waar, naar alle waarschijnlijkheid, zich water in de grond bevindt, zij het op 70-90 meter diepte. De ene plaats is op het terrein van de school en de andere centraal op het uitgestrekte terrein van het dorp (met circa 180 homesteads).

De dorpsbewoners zijn graag bereid te zorgen voor een goede toegangsweg (voor de 20-tons vrachtwagen) naar de plaatsen waar geboord gaat worden. In een dorpsoverleg van de mannen en de vrouwen is besloten om elke woensdag aan de weg te werken (met een paar honderd mannen en vrouwen).

Het boren naar water gaat gebeuren in mei 2019 door een boorbedrijf uit Bulawayo. Mpilo Foundation is aanwezig bij het boren naar water.

Wordt bij het boren op de plaatsen van het bodemonderzoek water gevonden (75-80% kans), dan wordt een Zimbabwe Bush Pump geïnstalleerd en moet iedere homestead (huishouden) een bedrag  storten in een onderhoudspot, beheerd door het watercomité in gezamenlijkheid met de Councilor (District-raadslid). Bij problemen wordt de Councilor ingeschakeld. Mpilo Foundation bezoekt het project jaarlijks voor een periode van 3-5 jaar.

Verwacht resultaat:

  • De school heeft voldoende en veilig water voor alle leerlingen en onderwijzend personeel.
  • De leerlingen krijgen onderwijs in WaSH (water, sanitair, hygiëne) en ook in het aanleggen en irrigeren van een groentetuin.
  • De dorpsbewoners hebben toegang tot voldoende en veilig water.
  • Daarnaast kunnen ze eindelijk beginnen met het irrigeren van de akkers en groentetuinen.
  • Geen ondervoeding en geen cholera.
  • Armoede wordt minder en de levensstandaard stijgt.

Aanmelden nieuwsbrief

U bent nu aangemeld Er is helaas iets misgegaan

Recent nieuws

lopende projecten

Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template