Wilde Ganzen logo wit

Rehabilitatie van 14 waterputten

locatie

Hurungwe District, Mashonaland

aantal belanghebbenden

10.000

beschrijving

Schoon water voor 20 gemeenschappen in het Hurungwe district.

Rehabilitatie van 14 waterputten

Met dit project wil Mpilo Foundation voor 20 gemeenschappen in het Hurungwe district in Mashonaland schoon water beschikbaar maken. De 14 pompen (sommige gedeeld) die gerehabiliteerd kunnen worden staan in Alpha Village, November Village, Papa Village, Tango Village, Kilo Village, Village 32B, Chipfuko Village, Kapare Village (ook voor Kashumba village), Echo A Village, Village 22B, Chisauka Village (ook voor Kapoko en Kawangu Village), Village 28, Village 24A en Juliet Village.

Voor Huyo Secondary School, Bravo Village en Lima Village zal een nieuwe watervoorziening worden gerealiseerd.

Het kunnen beschikken over schoon drinkwater is van groot belang:

  • Voldoende en veilig drinkwater voor ca. 10.000 inwoners van de betreffende gemeenschappen;
  • Minder ziekte als gevolg van vervuild drinkwater uit poelen en stroompjes;
  • Vrouwen en meisjes (doorgaans verantwoordelijk voor het halen van water) worden minder belast en houden meer tijd over voor schoolgang of het genereren van inkomen uit landbouw en veeteelt;
  • Landbouw zal betere resultaten opleveren door irrigatie, wat de voedselzekerheid ten goede komt;
  • Minder sterfte van vee, een zeer belangrijke inkomstenbron.

Mpilo Foundation zal aanwezig zijn bij een aanzienlijk deel van de uitvoering van dit project. Ook daarna zullen we indien mogelijk dit project blijven volgen, door middel van jaarlijkse bezoeken gedurende ten hoogste vijf jaar.

Update

Dit project is in de zomer van 2021 uitgevoerd. Net als andere projecten in 2020 en 2021 konden we helaas niet ter plaatse zijn tijdens de uitvoering. Gelukkig hebben onze medewerkers en contacten in Zimbabwe uitstekend werk geleverd, en ons voortdurend op de hoogte gehouden van vorderingen en eventuele problemen. De oorspronkelijke doelstelling was rehabilitatie van 14 waterputten en aanleg van drie nieuwe watervoorzieningen. In grote lijnen is dat gelukt, al bleek het rehabiliteren van de waterputten in November Village, Kilo Village, Village 28, Village 24A en Juliet Village niet mogelijk. Voor Village 28 hebben we in plaats daarvan een nieuwe waterput kunnen boren. Ook kon nog een drietal dorpen worden toegevoegd aan de lijst voor rehabilitatie: Village 27B, Village 24B, en Village 30A. In totaal zijn 16 dorpen geholpen door rehabilitatie of aanleg van een watervoorziening

De uitvoering is gedaan door Get Wet Drilling Services, die vooraf alle gemeenschappen heeft bezocht en de bestaande watervoorziening beoordeeld. Het belang van vooronderzoek is ons eens te meer duidelijk geworden. Hoewel het jammer is dat een aantal putten niet gerehabiliteerd kon worden, zijn we blij met het resultaat. Het project heeft ertoe geleid dat ruim 10.000 mensen, waarvan ongeveer 6.000 kinderen, kunnen beschikken over schoon en veilig drinkwater.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI