Rehabilitatie in Dekagebied

Rehabilitatie van 12 waterputten in het Dekagebied, in samenwerking met de AFAS Foundation.

projectpartner

aantal belanghebbenden: > 5.700 mensen
Locatie: Dekagebied

Rehabilitatie in Dekagebied

 

introductie

Van 17 november tot 12 december 2022 bezochten Albert en Ellen Nijland namens Mpilo Foundation meerdere projecten in Zimbabwe. Het was een goed geslaagde reis wat de core business van Mpilo Foundation betreft: water. Het belangrijkste project dat is uitgevoerd is het “Ontwikkelingsplan Infrastructuur voor de Deka gemeenschap”. In het Dekagebied (langs de Zambezi) werden 12 waterputten gerehabiliteerd. Bij de 12 gerehabiliteerde waterputten worden (kleine) voedseltuinen aangelegd.

Voorbereidingen en afspraken met lokale overheden

Voorafgaand aan het bezoeken van een potentieel nieuw project (dorp, school, kliniek, etc.) wordt contact gelegd met voor het project belangrijke personen. Voor een dorp is dat in de meeste gevallen het dorpshoofd. Gestreefd wordt niet alleen naar contact met het dorpshoofd, maar ook naar de (regionale) Councillor, als vertegenwoordiger van de Rural District Council, belangrijk voor het verkrijgen van de toestemming tot boren.

Gift Sanyamahwe en Belinda Malandu hebben de afgelopen periode vele putten/pompen in kaart gebracht, die gerepareerd of gerehabiliteerd moeten worden. Enkele daarvan kunnen niet meer worden gerehabiliteerd en zijn dus afgevallen. Gift heeft rapporten geschreven, die werden aangevuld met een technisch rapport door Belinda. Om de kwaliteit van de technische rapporten te kunnen beoordelen, zijn de technische rapporten voorgelegd aan Mr. Craig Goby en Mr. Richard Bridges, de eigenaren van de boorbedrijven, die wij inschakelen voor onze projecten. Hun oordeel: Goede rapporten en zeer bruikbaar.

Grotere impact

Aanvankelijk gingen we ervan uit dat de 12 gerehabiliteerde waterputten ongeveer 2000 personen zouden verzorgen. Door de vele, recente contacten met de communities moet dit aantal flink naar boven worden bijgesteld. De 12 gerehabiliteerde waterputten verzorgen ruim 4.400 personen.
We hadden een grote financiële meevaller bij de uitvoering van dit project. De 12 waterputten die werden gerehabiliteerd, bleken een goede ‘casing’ te hebben (mantelbuizen ter bescherming van het geboorde gat), waardoor het  niet nodig was deze te vervangen dan wel aan te brengen.

aanvullende voorzieningen

Door de hierdoor ter beschikking komende financiële middelen was het mogelijk voor de gemeenschappen van Chidobe BH34 en Chidobe BH36 een nieuwe waterput te realiseren. Beide putten werden voorzien van ‘top to bottom casing’. Beide putten hebben een wateropbrengst van meer dan 5.000 liter per uur. Ruim 1.000 mensen extra hebben dankzij de financiële meevaller toegang tot voldoende en schoon (drink)water.

In totaal hebben meer dan 5.700 mensentoegang gekregen tot voldoende en schoon (drink)water! Mpilo Foundation blijft betrokken bij deze gemeenschappen, ook tijdens de realisatie van de voedseltuinen, onder leiding van Agritex.

Financiering door de AFAS Foundation

De belangrijkste partner van Mpilo Foundation is de AFAS Foundation. Ook dit project is bekostigd door de stichting, waardoor het opnieuw mogelijk is geworden het leven van duizenden Zimbabwanen blijvend te verbeteren. Mpilo Foundation vindt het belangrijk dat de duurzaamheid en continuïteit gewaarborgd wordt en zal het project daarom in de komende jaren blijven bezoeken.
Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template