IMPAZZlogo_maintainDIAPOS_160425

Rehabilitatie follow-up

locatie

Matobo district, Matabeleland

aantal belanghebbenden

1183 inwoners (kliniek niet meegerekend)

beschrijving

Follow-up van het pilotproject om waterputten te rehabiliteren met steun van Impazz Maintain.

Rehabilitatie follow-up

Door de coronapandemie die in 2020 begon was het niet mogelijk om naar Zimbabwe te reizen om daar ter plaatse mogelijke projecten te bezoeken en te beoordelen. Om toch actief te blijven helpen, heeft Mpilo Foundation daarom contacten in Zimbabwe ingeschakeld om bestaande waterputten die niet meer goed werkten te laten rehabiliteren. Deze putten hebben in het verleden hun waarde al bewezen. De mogelijkheid en de kosten van rehabilitatie kunnen worden beoordeeld door medewerkers in Zimbabwe, zodat Mpilo Foundation van afstand kan doorgaan met het verbeteren van watervoorzieningen. De resultaten van het pilotproject dat hieruit voortkwam waren zeer positief.

Als vervolg op dat project wil Mpilo Foundation nu met steun van Impazz Maintain een vijftal waterputten rehabiliteren in het Matobo district, ten zuiden van Bulawayo. Het gaat om Phakama, Mgadla, Manzana, Umthwentwe en Ekukhanyeni clinic. Het welslagen van rehabilitatie van de laatstgenoemde waterput is niet zeker. Het gaat namelijk om een gat van 72 meter diep, waardoor een handpomp (zoals de Zimbabwe Bush Pump) niet werkbaar is. Mogelijk is installatie van een submersible pump een oplossing, maar daarvoor is elektriciteit nodig.

Update

Dit project is uitgevoerd in mei/juni 2021. De waterputten van Phakama, Mgadla, Manzana, Umthwentwe zijn succesvol gerehabiliteerd door Belinda Malandu en medewerkers van de DDF (District Development Fund, de nationale overheidsinstantie, verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterpompen). Het waterput van Phakama was door boomwortels geblokkeerd, de buizen waren roestig en de apron slecht aangelegd. Bij Mgadla bleken er onder andere oude buizen vast te zitten, die moesten worden verwijderd voordat de put gerehabiliteerd kon worden. Voor Umthwentwe werd de bestaande boorschacht verdiept. zodat er ook in droge perioden water kan worden gepompt.

De grootste onzekerheid zat in de waterput van Ekukhanyeni Clinic. De kliniek heeft vanuit een eerder project al beschikking over een nieuwe waterput, maar die ligt buiten het terrein. Omdat er aanwijzingen waren dat in een ander boorgat, dat zich wel op het terrein bevindt, water aanwezig zou zijn, werd de kliniek toegevoegd aan dit door Impazz Maintain gefinancierde project. Er is op dat gat een capacity test uitgevoerd. Daaruit bleek helaas dat de wateropbrengst onvoldoende was. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid een waterleiding aan te leggen van de pomp die op 180 meter afstand ligt naar de kliniek. Ook dat bleek helaas niet mogelijk.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI