Project Handen Wassen

locatie

Matabeleland & Mashonaland

aantal belanghebbenden

40.000

beschrijving

Voorlichting en instructie over het belang van handen wassen in het kader van Covid-19

Project Handen Wassen

Met dit project zijn we nauw betrokken bij het voorkomen van de verspreiding van corona. We zijn het project gestart in samenwerking met de Councillor Mr. Nomatter Murisa, in nauwe samenwerking met de dorpshoofden en dorpsgezondheidswerkers (village health workers) om informatie beschikbaar te stellen in lokale talen. We leggen de nadruk op hygiëne en starten bij elke waterpomp een handenwasproject. Vrouwen moeten hun handen wassen op de locatie van de waterpomp voordat ze de pomp kunnen gebruiken. Ook krijgen ze een flyer met informatie over (het voorkomen van) corona met tekeningen en afbeeldingen aan de ene kant in Shona en aan de andere kant in Ndebele. Het dorpshoofd en de gezondheidswerker in het dorp zijn verantwoordelijk voor het handenwasproject, in samenwerking met de Councillor. Dat betekent:

  • de dorpsgezondheidswerker beheert de toegang tot de waterpomp;
  • de dorpsgezondheidswerker geeft informatie aan de vrouwen die naar de waterpomp komen;
  • de dorpsgezondheidswerker in het dorp instrueert “social distancing”;
  • de dorpsgezondheidswerker geeft een flyer aan dezelfde vrouwen;
  • de vrouwen wassen hun handen (waterbak en zeep via Mpilo Foundation) voordat ze naar de waterpomp kunnen;
  • de Councillor controleert en houdt toezicht.

Update

Het ‘Corona handenwasproject’ is uitgerold bij 20 waterpompen. Bij elke waterpomp kregen de mensen (bijna alleen maar vrouwen) voorlichting over het Corona virus en de Covid-19 ziekte. Ook werd uitgelegd hoe de handen te wassen, voor en na gebruik van de Bush Pump. En ze kregen een flyer in hun eigen taal uitgereikt.

Update april 2021:Inmiddels zijn er drie handenwasprojecten uitgevoerd bij in totaal 45 pompen, waardoor meer dan 40.000 mensen in Zimbabwe zijn bereikt.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI