Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

locatie

Sibangani & Maraposa

aantal belanghebbenden

2000+

beschrijving

Een pilotproject voor het aanleggen van zonne-installaties voor Sibangani en Maraposa basisschool.

Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

In 2019 heeft AFAS ons ondersteund bij het realiseren van twee pompen in het dorp Sibangani. Omdat het project heel goed is verlopen en de contacten met de gemeenschap zeer positief en constructief zijn, willen we de basisschool van Sibangani ondersteunen met de aanleg van elektriciteit middels zonne-energie en enkele laptops. Datzelfde willen we graag doen voor andere scholen die we hebben bezocht. Veel scholen beschikken niet over elektriciteit of computers, hoewel de overheid ICT-onderwijs verplicht stelt. De elektriciteit maakt het mogelijk ook ’s avonds te onderwijzen, noodzakelijk voor volwassenonderwijs en alfabetisering. De verstrekte laptops zijn voorzien van educatieve software.

De AFAS Foundation heeft goedkeuring gegeven voor het aanleggen van een zonne-installatie voor Sibangani basisschool en een installatie voor Maraposa basisschool.

Update

Het project is in Sibangani en Maraposa uitgevoerd volgens planning. Door de toevoeging van een zonne-installatie voor elektriciteit zijn de scholen in staat meer mensen van dienst te zijn, met name ook volwassenen, en dankzij de laptops en tablets ook ICT-onderwijs te geven. Voor de gemeenschap is dit van grote waarde, zoals prachtig verwoord door Florence Bepe, schoolhoofd in Sibangani:

Born in 1947, the only light we knew at night was God’s stars and moon. Old as l am l never dreamt of light during the night. As years progressed, other schools were born and fortunate enough for them they could see at night, elderly people within their communities were able to be assisted to read, but because l had night blindness those in my community failed to be assisted. I had lost hope of ever seeing again.

The twin year 2020 is written in my history in BIG BLOCK BLACK capital letters. This is the year Mpilo Foundation helped me to restore my sight at night, night blindness is now a thing of the past. My Gates and doors are now wide open for all adults who missed basic education, please come, the time is now, to improve our lives…

MPILO FOUNDATION, MPILO FOUNDATION, YOU ARE A RIVER THATS FLOWS WITH LIFE. You brought life to SIBANGANI pry school and the whole community. THANK YOU VERY MUCH.

Florence Bepe
Head Sibangani Primary
We hopen na deze geslaagde pilot ook andere scholen te kunnen voorzien van een zonne-installatie.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI