Wilde Ganzen logo wit

Licht en veiligheid voor Hotel Village

locatie

Hotel Village, Hurungwe District

aantal belanghebbenden

700

beschrijving

Licht en veiligheid door solar kits voor Hotel Village

Licht en veiligheid voor Hotel Village

Dit project is mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen dankzij overgebleven budget van een eerder project.

Hotel Village is een dorp in het noorden van Zimbabwe, in het Hurungwe district. Al in 2015 kwamen we in contact met dit dorp, en in 2019 is een pomp geïnstalleerd. Hierdoor is de levensstandaard enorm verbeterd. Een volgende grote stap zou toegang tot elektriciteit zijn. Joel Kasunungure, onze contactpersoon in Hotel Village heeft voorgesteld om 20 solar kits aan te schaffen. Een kit bestaat uit een zonnepaneel, een accu, verlichting, en andere benodigdheden. Daardoor is er ’s avonds licht, en is het mogelijk mobiele telefoons op te laden – niet alleen voor de 20 huishoudens met een kit, maar ook voor anderen uit het dorp. Licht betekent in dit geval ook veiligheid: het dorp wordt bedreigd door wilde dieren, waaronder leeuwen. De verlichte hutten aan de rand van het dorp houden de beesten op afstand. Dit benadrukt het belang van deze solar kits, die Mpilo Foundation graag wil financieren.

Update

De 20 solar kits zijn overhandigd aan de dorpsbewoners. De dorpelingen zijn blij en dankbaar voor het licht en de veiligheid die dit project hen heeft opgeleverd.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI