Hotel Village

Water voor Hotel Village, een dorpje in district Hurungwe.
aantal belanghebbenden: 5000
Locatie: Hurungwe, Zimbabwe

Hotel Village

In het district Hurungwe, in het noorden van Zimbabwe, ligt het afgelegen dorpje met de speciale naam ‘Hotel Village’. Ongeveer 700 mensen wonen in het dorp. Er is geen elektriciteit. Er is geen water. Om water te krijgen, moeten de vrouwen en de kinderen 5 km lopen.

Als blijkt dat er voldoende water is, kunnen ook andere dorpen (o.a. Murimbika Village, India Village, Waterpoint 15) ook van water worden voorzien. In totaal zouden meer dan 3000 mensen een goede watervoorziening hebben.

Om vast te kunnen stellen waar waterputten (met pomp) kunnen worden gerealiseerd, vindt op vijf plaatsen bodemonderzoek plaats (surveys). De surveys worden in november 2018 gedaan door hydrogeoloog Wiston Mabika. De surveys moeten een antwoord geven op de vraag of op de vooraf gekozen locaties (m.b.t. o.a. Google Maps en kenmerken bodemgesteldheid) water in de grond aanwezig is en hoeveel water aanwezig is. In het algemeen kan gesteld worden dat in dit deel van het Hurungwe district de bodemgesteldheid voor het vinden van water niet optimaal is. Het uitvoeren van één survey kost ongeveer USD 800, terwijl de kosten per survey dalen naar USD 400 wanneer vijf surveys worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de uitkomsten, wordt bepaald op hoeveel locaties wordt geboord naar water. Dit wordt gedaan door Eberhard Services Harare (director Mr. Richard Bridges) in april/mei 2019. Wordt bij een boorgat water gevonden en kan een waterpomp (Bush Pump of Rope & Washer Pump) worden geïnstalleerd, dan draagt ieder huishouden een klein bedrag (USD $ 3) bij voor het onderhoud van de pomp.

Aanmelden nieuwsbrief

U bent nu aangemeld Er is helaas iets misgegaan

Recent nieuws

lopende projecten

Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template