Wilde Ganzen logo wit

Één kliniek, twee scholen en drie dorpen

locatie

Mashonaland, Hurungwe District

aantal belanghebbenden

2000+

beschrijving

Watervoorziening voor één kliniek, twee scholen en drie dorpen in Mashonaland

Één kliniek, twee scholen en drie dorpen

Dit project is uitgevoerd met ondersteuning van Wilde Ganzen.

Nyamakate Clinic en Nyamakate Secondary School:

De kliniek heeft geen toegang tot voldoende en veilig (drink)water. Hetzelfde geldt voor de ernaast gelegen middelbare school. Het schoolhoofd is Mr. Albert Gwayagwaya en is de contactpersoon. Sister Mubaiwa is de manager (sister in charge) van de kliniek en Sister Francie Pawarikanda de plaatsvervangend manager.

Voor de middelbare school vormt water een grote uitdaging, al sinds de oprichting. Hetzelfde geldt voor de kliniek. Bij de gedwongen hervestiging van mensen (o.a. i.v.m. de bouw van de Kariba dam) was er geen aandacht voor het welzijn van de mensen en werd niet gekeken naar de aanwezigheid van water of infrastructurele voorzieningen. De school haalt water uit een ‘well’ (gegraven gat in de grond), die ongeveer 5 jaar geleden is gegraven. Deze ‘well’ ligt op circa 500 meter van de school. De leerlingen komen naar de school tot een afstand van 15 kilometer. Het schoolhoofd geeft aan water nodig is voor de leerlingen om te drinken, om de handen te wassen voor het eten en na de toiletgang. Ook ziet het schoolhoofd heel graag de schooltuin en de visvijver opnieuw tot leven komen.

Sister Mubaiwa en Sister Pawarikanda leggen de nadruk op de verloskunde en de “mothers waiting lodge”, waar zwangere vrouwen de laatste dagen voor de bevalling doorbrengen. Het functioneren van de verloskunde en de gehele kliniek staat onder groter druk door het gebrek aan water.

Chipfuko Secondary School

Deze middelbare school ligt op ruim 10 km afstand van de doorgaande weg. De school heeft geen elektriciteit en geen water. De leerlingen halen ’s ochtends water bij de waterpomp van de basisschool op een kilometer afstand. De school heeft 200 leerlingen. Het schoolhoofd is Mr. Tonderayi Edgar Murimbika.‬‬‬
Het plaatsvervangend schoolhoofd is Mr. Mudodo.

De dorpen: Village 21, village 27A en village 31

De 3 dorpen worden in korte samenvatting onderstaand besproken.

Village 21
Huishoudens: 100, aantal inwoners: 600
De dorpelingen halen oppervlaktewater uit de droge Chipfuko rivierbedding op 1000 meter afstand (graven een gat).

Village 27A
Huishoudens: 70, aantal inwoners: 420
De dorpelingen halen oppervlaktewater uit de droge Ruckomeshi rivierbedding op 2000 meter afstand (graven een gat).

Village 31
Huishoudens: 90, aantal inwoners: 540
De dorpelingen halen oppervlaktewater uit de droge Chipfuko rivierbedding op 500 meter afstand (graven een gat).

Doelstellingen

Verbeterde gezondheidszorg (vooral de verloskunde) in de kliniek. Voldoende en veilig drinkwater voor de leerlingen van twee middelbare scholen. Verbeterde leefomstandigheden voor de inwoners van enkele dorpjes door een goede en veilige watervoorziening. Water is een basisbehoefte en, volgens de Verenigde Naties, een recht.

Update

Het project is geslaagd: er zijn vijf Bush Pumps geïnstalleerd op de zes genoemde locaties. Nyamakate Clinic en Nyamakate Secondary School delen een pomp. Alle boorgaten bleken water te bevatten en daarmee hebben we geluk gehad, want de ervaring leert dat 1 op 5 boorgaten droog is. Dankzij de pompen beschikken meer dan 2000 mensen over schoon water. Met name veel kinderen hebben baat bij de pompen, zowel de kinderen op school als ook de allerjongsten in de kliniek op de afdeling verloskunde. Ook is er in Nyamakate een schooltuin aangelegd.

Met overgebleven budget van dit project is een tweede project gefinancierd.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Spoedreparatie Chikandakubi
Rehabilitatie follow-up (2)
Rehabilitatie in Umguza District
Rehabilitatie follow-up
Rehabilitatie van 14 waterputten

afgeronde projecten

Pilot: 6 waterputten
Project Handen Wassen
Licht en veiligheid voor Hotel Village
Elektriciteit voor Pelandaba Skills Centre
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI