Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe

Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation.

projectpartner

aantal belanghebbenden: 3200
Locatie: Hurungwe, Zimbabwe

Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe

Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation. 

Het preventieproject, bestaande uit het repareren van waterpompen en het boren van boorgaten richt zich op rurale dorpen in het district Hurungwe, Noord-Zimbabwe. Vrouwen moeten 8 kilometer lopen om water te halen. Soms is er een waterpoel of een rivierbedding dichterbij, maar dit oppervlaktewater moet worden gekookt voordat het kan worden gedronken of gebruikt voor voedselbereiding.

Bij de schaarse waterpompen komen de vrouwen samen en staan ze in de rij. Ze delen pompen, putten, poelen in rivierbeddingen en de andere beperkte watervoorraden die mogelijk bestaan. Het risico op overdracht van het coronavirus op deze locaties is daarom hoog. Door het aantal beschikbare waterbronnen voor een gemeenschap te vergroten, wordt de toegang tot veilig water vergroot en wordt het risico op een corona-infectie verkleind.

Edit Template

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI

Edit Template