Mpilo Foundation en de strijd tegen covid-19

In Nederland waart het coronavirus nog altijd rond. Op moment van schrijven, oktober 2021, zijn er bijna 237 miljoen positief geteste personen en zijn bijna 5 miljoen mensen overleden door het coronavirus.

In Zimbabwe zijn van de ruim 131.000 positief geteste personen ruim 4600 overleden. Het belangrijkste is corona-infecties te voorkomen. Daarom hanteren we maatregelen als anderhalve meter afstand en handenwassen. Schoon water is van groot belang in de strijd tegen corona.

In Zimbabwe moeten de vrouwen en meisjes vaak kilometers lopen om water te halen. Kunnen wij ons dat voorstellen, terwijl we meerdere kranen in onze huizen hebben? Omdat de coronapandemie ook in Zimbabwe gaande is en preventieve maatregelen het belangrijkste zijn, is Mpilo Foundation al in voorjaar 2020 in actie gekomen.

Projecten om de verspreiding van covid-19 te beperken

Project Handen Wassen
Voorlichting en instructie over het belang van handen wassen in het kader van Covid-19
Versnelde aanleg drie waterputten
Versnelde aanleg van drie waterputten om de verspreiding van Covid-19 te beperken
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Rehabilitatie van 14 waterputten
Pilot: 6 waterputten
Murimbika Village
Elektriciteit voor zeven scholen
Schoon water voor Matabeleland

afgeronde projecten

Licht en veiligheid voor Hotel Village
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen
Twee basisscholen
Versnelde aanleg drie waterputten
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI