Mpilo Foundation en de strijd tegen covid-19

In Nederland maken we ons zorgen om het coronavirus. En terecht. Op moment van schrijven, 1 mei 2020, zijn er ruim 40.000 positief geteste personen en zijn 4.893 mensen overleden door het coronavirus.

In Zimbabwe staat de teller op 40 positief geteste personen. Vier daarvan zijn overleden. Het belangrijkste is een corona infectie te voorkomen. Daarom hanteren we maatregelen als ‘1,5 meter’ en ‘handen wassen’. In Zimbabwe moeten de vrouwen en meisjes vaak kilometers lopen om water te halen. Kunnen wij ons dat voorstellen, terwijl we meerdere kranen in onze huizen hebben? Omdat de coronaklap nog moet komen in Zimbabwe en preventieve maatregelen het belangrijkste zijn, is Mpilo Foundation in actie gekomen.

Water is heel belangrijk in de strijd tegen corona.

Zimbabwe is in lockdown (een nieuw woord voor ons, dat we intussen allemaal kennen) sinds 30 maart. Dat betekent dat mensen thuis moeten blijven en niet met twee mensen of meer samen mogen reizen. Boorbedrijven mogen niet rijden naar plaatsen waar geboord moet worden.

Projecten om de verspreiding van covid-19 te beperken

Project Handenwassen
Voorlichting en instructie over het belang van handen wassen in het kader van Covid-19
Versnelde aanleg drie waterputten
Versnelde aanleg van drie waterputten om de verspreiding van Covid-19 te beperken
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Project Handenwassen
Versnelde aanleg drie waterputten
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Één kliniek, twee scholen en drie dorpen
Maraposa Village (cluster van 4)

afgeronde projecten

Kidzone Kleuterschool
Hotel Village
Sibangani Village

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door
de Belastingdienst erkend als ANBI