Mpilo Foundation en de strijd tegen covid-19

In Nederland maken we ons zorgen om het coronavirus. En terecht. Op moment van schrijven, april 2021, zijn er ruim 135 miljoen positief geteste personen en zijn bijna 3 miljoen mensen overleden door het coronavirus.

In Zimbabwe zijn van de ruim 37.000 positief geteste personen 1535 overleden. Het belangrijkste is een corona-infectie te voorkomen. Daarom hanteren we maatregelen als ‘1,5 meter’ en ‘handen wassen’. In Zimbabwe moeten de vrouwen en meisjes vaak kilometers lopen om water te halen. Kunnen wij ons dat voorstellen, terwijl we meerdere kranen in onze huizen hebben? Omdat de corona pandemie ook in Zimbabwe gaande is en preventieve maatregelen het belangrijkste zijn, is Mpilo Foundation al in voorjaar 2020 in actie gekomen.

Water is heel belangrijk in de strijd tegen corona.

Zimbabwe is in lockdown (een nieuw woord voor ons, dat we intussen allemaal kennen). Dat betekent dat mensen thuis moeten blijven en niet met twee mensen of meer samen mogen reizen. Boorbedrijven mogen alleen met speciale toestemmingsverklaring naar plaatsen rijden waar geboord moet worden.

Projecten om de verspreiding van covid-19 te beperken

Project Handen Wassen
Voorlichting en instructie over het belang van handen wassen in het kader van Covid-19
Versnelde aanleg drie waterputten
Versnelde aanleg van drie waterputten om de verspreiding van Covid-19 te beperken
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe
Coronapreventieproject in Hurungwe, Zimbabwe. Gezamenlijk project van Wilde Ganzen en Mpilo Foundation.

Aanmelding nieuwsbrief

Recent nieuws

lopende projecten

Rehabilitatie van 14 waterputten
Pilot: 6 waterputten
Murimbika Village
Elektriciteit voor zeven scholen
Schoon water voor Matabeleland

afgeronde projecten

Licht en veiligheid voor Hotel Village
Pilot: zonne-installaties voor twee scholen
Twee basisscholen
Versnelde aanleg drie waterputten
Aanleg en reparatie waterputten in Hurungwe

info@mpilofoundation.com
+31 6 5464 5855

IBAN NL98 RABO 0331 8112 35
Stichting Mpilo Foundation

KvK: 72254750
RSIN: 859048330

Mpilo Foundation wordt door de Belastingdienst erkend als ANBI